Aktualno?ci rss

12 Sierpień

Zmiana miejsca wyjazdu od 12 sierpnia.

Miejscowo??: Chorzów
Dzielnica: centrum

INFORMUJEMY, ?E Z DNIEM 12 SIERPNIA !!!
powracamy na poprzednie miejsce naszych
wyjazdów krajowych i zagranicznych,
czyli nowy przystanek dla autokarów ul. Ko?ciuszki
na wysoko?ci Banku Zachodniego
po stronie? pomnika Fryderyka von Redena.

(przystanek pomi?dzy Rynkiem, a nowo powsta?ym rondem)

Dodano: 09.08.2016
Styczeń

Zmiana terminu

Informujemy ?e nast?pi?y zmiany 2 terminów przenosimy :
Eger 9-11.09.2016r.
Praga 2-4.09.2016r.

Dodano: 20.05.2016
Styczeń

Dodatkowy termin

Informujemy, ?e zakończyli?my sprzeda? miejsc na wyjazd do Portugalii w terminie 30.06-11.07.2016, listy uczestników zosta?y zamkni?te.
W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem tym tematem zosta? uruchomiony kolejny termin
wyjazdu do Portugalii w terminie 11-21.07.2016r.
Szczegó?y w zak?adce wycieczki zagraniczne.

Dodano: 15.01.2016
Styczeń

Kurs Przewodnika Beskidzkiego

Plakat Kursu Przewodnika Beskidzkiego

Wi?cej informacji w zak?adce – Kursy, Szkolenia.

Dodano: 22.12.2015
1